Senior HR Manager

Ter vervanging bij zwangerschap zoeken wij een Sr. HR Manager met ervaring in een technische productie omgeving

Afdeling

Betreft een uitdagende HR management positie in een productieomgeving met volumestijging en materiaal en wervingsuitdagingen en een veeleisend management. U heeft bij voorkeur ervaring in een technische productie omgeving

Functieomschrijving 

Ondersteunen van één of meerdere Boardmembers bij het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen door het implementeren en toepassen van het vastgestelde HR-beleid en bijdrage leveren aan de vorming van het HR- beleid van de onderneming.

Resultaatgebieden

 • Concipiëren van het HR-plan en de HR-begroting voor het verantwoordelijkheidsgebied als afgeleide van het vastgestelde HR-beleid en het beleid van de onderneming.
 • Ondersteuning van het management van het verantwoordelijkheidsgebied bij de organisatie-ontwikkeling:
  • realiseren/bewaken van de uitgangspunten t.a.v. de organisatie;
  • adviseren van en vervolgens mede uitvoeren bij voorgenomen organisatieveranderingen t.a.v. de organisatie-inrichting, het veranderingsproces en de personele gevolgen en de daarbij behorende procedurestappen;
  • toezicht op organisatiebeschrijvingen en functieprofielen.
 • Mede sturing geven aan de in-, door- en uitstroom van medewerkers, door:
  • mede zorgdragen voor werving, selectie, aanstelling en introductie van medewerkers;
  • ondersteunen van het management t.a.v. opleidingen, persoonlijke ontwikkelingsplannen, beoordelings-/functioneringsgesprekken, overplaatsingen, promoties en het oplossen van personele problematiek;
  • mede vormgeven aan en implementeren van successionplanning en retentiebeleid;
  • zorgdragen voor de uitvoering van het ARBO-beleid t.a.v. verzuimbestrijding, participatie in het Sociaal Medisch Team en reintegratie;
  • zorgdragen voor uitvoering van de procedures bij (gedwongen) ontslag.
 • Zorgdragen voor een consistente en consequente uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid.
 • Realisatie van een gewenst sociaal klimaat.
 • Ontwikkeling van, voor het werkgebied specifieke, HR-instrumenten, adviseren van het management en, na instemming, uitvoeren.
 • Bijdragen als lid van werkgroepen in het werkgebied, aan de implementatie van HR-beleidsonderdelen, vooral als materiedeskundige.
 • Leidinggeven aan een of meerdere HR Business Partners en/of HR officers.

Functie profiel

WO-opleiding bij voorkeur in de richting van HR of daaraan gerelateerde  richting.

Competenties:

  • overtuigingskracht
  • communicatief
  • samenwerkingsgericht
  • (organisatie-)sensitief

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud van der Velden of Rolf Drenthen, tel: (040) 259 50 00

Standplaats

Eindhoven