Protobouwer automotive

Het Research Center is binnen de ontwikkeling van onze trucks verantwoordelijk voor het uitvoeren van beproevingen aan voertuigen of componenten en de bouw van proto’s. Hierbij zorgen we ook voor het maken of verwerven van de benodigde delen en het ontwikkelen van onze eigen beproevingsfaciliteiten voor ons testcentrum in Eindhoven en onze proefbaan in St Oedenrode.

Als medewerker van de Protobuilding & Electro Test Workshop ben je verantwoordelijk voor de samenbouw van protovoertuigen, mock-ups of voertuigcomponenten.

Het takenpakket van de Protobouwer omvat onder meer:

  • Het aan de hand van tekeningen of schetsen en mondelinge instructies op- of ombouwen van protovoertuigen of componenten.
  • Het tijdens de bouw beoordelen van het ontwerp op functionele werking, montage technische aspecten en serviceabality.
  • Het zelfstandig (laten) aanpassen of maken van moeilijk in de voertuig layout te bepalen delen.
  • Het uitvoeren van testritten en controles voor overdracht van het protovoertuig.
  • Het maken van rapportages over de tijdens de op- of ombouw geconstateerde probleemgebieden en controle resultaten, inclusief de daarbij vereiste data en foto’s.
  • Het uitvoeren van onderhoud aan de binnen het werkgebied aanwezige machines, (meet)gereedschappen, hulpmiddelen en installaties.
  • Het naleven van de geldende procedures en instructies ten aanzien van Kwaliteit, Milieu, Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.

Bij gelegenheid kun je gevraagd worden om ondersteuning te bieden aan de overige werkplaatsen binnen het Research Center, waaronder met name de Voertuig Test Werkplaats.

Eisen:
Voor deze uitdagende functie is minimaal een MBO-4 opleiding richting Voertuigtechniek (Bedrijfswagentechniek) vereist en dien je in het bezit te zijn van een CE-rijbewijs.

Kennis van elektronische voortuigsystemen en diagnosetechnieken is een pre.

Daarnaast verwachten we dat je flexibel bent en beschikt over een hoge mate van zorgvuldigheid en accuratesse bij het uitvoeren van je werk. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal zijn vanzelfsprekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henri Baltussen of Rolf Drenthen, tel: (040) 259 50 00

Standplaats

Eindhoven