Beproevings Ingenieur Component Testing

De belangrijkste werkzaamheden in de afdeling Component Testing betreffen de (vak)gebieden levensduur en sterkte van structurele- en aandrijvende onderdelen, trillingen (geluid en comfort), optredende belastingen in/op voertuigcomponenten onder praktijkomstandigheden, correlatie tussen testcondities en praktijk en crashbestendigheid van de constructies.

Als Beproevingsingenieur ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig opzetten, voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van beproevingen (testen, metingen) uitgevoerd op door jou ontworpen proefopstellingen of met testvoertuigen. De uit te voeren beproevingen maken meestal deel uit van een totaal beproevingsprogramma dat voor een ontwikkelingsproject is opgesteld en zal binnen de projectvoorwaarden gerealiseerd moet worden. Je bent dan verantwoordelijk voor de gehele organisatie van een aantal testen, inclusief het bepalen van de test- of meetprogramma’s.

De testresultaten moeten worden beoordeeld tav producteisen, die in een ontwikkelingsproject zijn geformuleerd en tav standaard “Sign Off”-eisen of eisen, die je zelf moet afleiden uit een beschrijving van de praktijkinzet van het voertuig bij klanten.

In deze functie beoordeel je niet alleen de constructies op hun eigenschappen, maar je levert ook de gekwantificeerde informatie die een constructeur nodig heeft bij het maken van zijn ontwerp. Daarnaast adviseer je de constructeurs vanuit je vakgebied bij de keuze van de testen. De testen zullen daardoor maximaal passen in het beproevingsprogramma en bijdragen aan het afbouwen van risico’s.

Met initiatief en slagvaardig handelen bij dreigende problemen steun je het totale ontwikkelingsproces. Wanneer je een tekortkoming van de ontwerpen vaststelt, ga je in overleg met de ontwerpverantwoordelijken op zoek naar passende oplossingen.

Profiel

  • Werktuigbouwkunde TU
  • Kennis van akoestiek, statistiek, voertuigdynamica en/of meet/regeltechniek
  • In staat om technische “uitdagingen” om te zetten in testcondities of meetprogramma’s
  • Zelfstandig, maar je kunt ook werken in teamverband
  • Besluitvaardig, enthousiast en beschikt over een gedreven collegiale instelling
  • Goede communicatieve vaardigheden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henri Baltussen of Rolf Drenthen, tel: (040) 259 50 00

Standplaats

Eindhoven